Košice sa stanú centrom inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedy a súkromného sektora podporí rozvoj regiónu


CNIC je významným inovačným projektom partnerov zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií. Tento projekt spája technologické zameranie s inovatívnymi spoločenskými aktivitami, ktorých úlohou je zlepšiť kvalitu života ľudí.

„Spolupráca s vyspelými technologickými spoločnosťami, akou je DT ITSO SK, je pre CNIC veľmi dôležitá. Bez podobných reálnych a efektívnych spoluprác by bol projekt CNIC iba projektom o základnej vede, bez akéhokoľvek ekonomického a spoločenského dopadu. Náš partner DT ITSO SK pôsobí v našom regióne už dlhodobo a svojou činnosťou dokázal priniesť nielen ekonomický benefit, ale zanecháva aj výraznú stopu v spoluprácach s našimi univerzitami. Som preto presvedčený o tom, že podpis memoranda medzi CNIC a Deutsche Telekom It Solutions Slovakia, ktoré pre nás znamená mimoriadnu poctu, nie je len formálna zdvorilostná udalosť, ale že má svoj hlboký význam a povedie k výsledkom, ktoré prinesú nášmu mestu a kraju ďalší ekonomický a sociálny rozvoj,“ hovorí prof. Miškovský, predseda predstavenstva CNIC.

Spolupráca má priniesť jedinečné spojenie vedy, výskumu a súkromného sektora, ktorá košického regiónu zvýši ekonomický a sociálny rast.

„Vznik spolupráce s inovačným centrom nás nesmierne teší, keďže CNIC vo svojej činnosti plánuje spojiť akademickú obec s priemyslom a vytvoriť priestor pre inovatívne produkty zvyšujúce ekonomickú aj sociálnu úroveň v regióne. Naša značka dlhodobo podporuje rôzne úrovne vzdelávania a digitálnej gramotnosti, spolupracuje s univerzitami a mladými talentmi a toto je príležitosť, ako tieto spolupráce posunúť na vyšší level,“ hovorí Andreas Truls, generálny riaditeľ DT ITSO SK.

Zameranie na TOP technológie

CNIC bude aj v spolupráci s DT ITSO SK formovať moderné a kreatívne prostredie pre vznik inovatívnych high-tech riešení so zameraním na biomedicínsky výskum, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku. Spolupráca presahuje technologické zameranie a pomôže k realizácii aktivít inovatívneho a  spoločenského charakteru tak, aby sa pokrok v technológiách prejavil aj na zlepšení kvality života ľudí v regióne.

„Oblasti pôsobenia CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým smerovaním. Vo svojej činnosti, okrem stáleho portfólia IKT služieb, sme sa taktiež zamerali na inovácie s cieľom rozvíjať budúce produkty a služby. V minulom roku sme sa pomocou rozšírenej reality úspešne realizovali v oblasti zdravotníckej starostlivosti v interaktívno-expozičnej  terapii. Naďalej chceme investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných inovatívnych projektov v oblasti zdravia, životného prostredia alebo smart cities. Tešíme sa na nové projekty a veríme, že naša spolupráca bude prínosom pre komunitu,“ dodáva Andreas Truls  z DT ITSO SK.

Cieľom spolupráce je pomôcť pretvárať vízie a nápady talentovaných ľudí na produkty a poskytnúť im hodnotné programy pre ich ďalší rozvoj. „V Innovlabe sa zameriavame na najnovšie technológie a trendy v oblasti telekomunikácií, zdravia a témy využitia vesmíru. Aj nové partnerstvo s CNIC napomôže spojeniu startupov s B2B partnermi za účelom spoluvytvárania inovatívnych riešení prostredníctvom spoločných projektov,“  dodal na záver Milan Varga, manažér Innovlab Startup Center DT ITSO SK.

Špecializované centrá CNIC budú lokalizované vo viacerých častiach Košíc, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a UNLP. Prototypová a priemyselná zóna má byť zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici.

__________________________________________________________________________________________O Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 a od svojho začiatku je spätá s regiónom. Vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Spoločnosť sa pretransformovala na moderného poskytovateľa služieb informačných a komunikačných technológií, s dôrazom na inovácie a digitálne technológie. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

O Innovlab DT ITSO SK
Innovlab je startup centrom spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Jeho cieľom je pomôcť pretvárať vízie a nápady talentovaných ľudí na realitu a produkty a poskytnúť im hodnotné programy pre ich ďalší rozvoj. Innovlab sa zameriava na najnovšie Technológie, Trendy a tematiku Space. Spája startupy s B2B partnermi za účelom spolu-vytvárania inovatívnych riešení a prostredníctvom spoločných projektov, eventov a edukačných programov s partnermi sa výrazne podieľa na budovaní zdravého inovačného ekosystému v regióne Košíc.

O CNIC:
Košický klaster nového priemyslu CNIC je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko. Konzorcium CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a s tým spojenú sociálnu úroveň východného Slovenska na úroveň priemeru Európskej únie.