Podujatia

O nás

Sme startup centrom spoločnosti Deutche Telekom IT Solutions Slovakia. Zameriavame sa na najnovšie Technológie a Trendy v troch primárnych oblastiach. Pomáhame startupom rásť, inovovať a napredovať.

1.

TELCO
5G, IoT, VR / AR, Ux

2.

ZDRAVIE
Digital Health, Biotech, Medtech, LifeTech

3.

SPACE
Komerčný upstream a downstream

Čo robíme?

V Inovlabe umožňujeme našim partnerom tvoriť zmysluplné inovácie. Spájame startupy s našimi B2B partnermI za účelom čo najefektívnejšieho spolu-vytvárania inovatívnych riešení a obchodných príležitostí pre všetky zúčastnené strany.

Pre Startupy

Podporujeme a vyhľadávame talentovaných inovátorov a startupistov s entuziazmom a potenciálom. Pomáhame ich biznisu rásť a meniť ich nápady na produkty.

Líšime sa jedinečným a unikátnym prístupom k zákazníkom Deutsche Telekomu a naša investícia a technologická podpora tak zaisťuje úspech Vašim budúcim startupom.

Pre Spoločnosti

Spoločne naštartujeme Vaše vnútropodnikové inovácie a pomôžeme Vám vybudovať nové partnerstvá so startupmi, za účelom riešenia Vašich obchodných cieľov a výziev. Využijeme na to sieť startupov a podnikov a spoločne vytvoríme finálne produkty. Tento vzorec spolupráce prináša lepšie a rýchlejšie spôsoby dosiahnutia zmysluplných a merateľných výsledkov pre Vášu spoločnosť.

Ako to robíme?

Budujeme škálovateľnú a globálnu sieť partnerov a najtalentovanejších startupov a podnikateľov, ktorí naplnia svoj rast tým, že ich spojíme s overenými podnikmi, ich príležitosťami, príjmami, zákazníkmi, údajmi, odbornými znalosťami a investíciami.

Naši partneri

Sme hrdí na naše partnerstvá a spoluprácu so spoločnosťami a organizáciami.

Prázdny