Innovlab služby

čo ponúkame?

Pomôžeme Vám lepšie adresovať potreby trhu, vylepšiť Vaše produktové portfólio a zároveň tak zvýšiť hodnotu u Vašich zákazníkov. Sústredíme sa na:

Prázdny

1.

Spoluvytváranie a prototypovanie nových produktov so startupmi pre B2B partnerov

2.

Investície do startupov

3.

Znovuobjavenie vnútropodnikovej inovácie prostredníctvom spoluvytvárania a inkubácie podnikových startupov

Detaily

Zaujali Vás naše služby? Zistite viac o formách pomoci pre Vaše nápady.

Konzultácie a Workshopy

Pre Startupy a spoločnosti poskytujeme individuálne a na mieru prispôsobené konzultačné služby s profesionálmi, ktorí su experti z rôznych oblastí. Pripravíme a zorganizujeme Váš firemný inovačný deň, hackathon alebo workshop zameraný na naštartovanie innovačného myslenia Vašich zamestnancov.

PROGRAMY INKUBÁCIE A AKCELERÁCIE

Pre Startupistov ponúkame možnosti zapojenia sa do programov z našej ponuky. V našich programoch získate odborné poradenstvo, neustály dohľad nad Vašimi činnosťami v inkubátore a v neposlednom rade vybudované zázemie pre samotné fungovanie Vašej firmy alebo ďalšieho budovania Vášho produktu.

Pre spoločnosti ponúkame vytvorenie a dodávku komplexných programov inkubácie a akcelerácie pripravených na mieru podľa Vašich požiadaviek a potrieb, za účelom dosiahnutia Vašich obchodných cieľov.

CO-WORKING PRIESTOR

Pre Inovátorov a Startupistov poskytneme prenájom zdieľaného pracovného miesta, kde môžeš začať tvoriť a rozvíjať svoje nápady aj s ostatnými členmi tvojho tímu. Vzájomnou interakciou s ďalšími tímami v co-workingu sa tak môžeš obohatiť o ďalšie skúsenosti.

FAQ

Máte dobrý nápad?

Na Innovlabe je skutočne jedinečný náš prístup k sieti medzinárodných zákazníkov a B2B partnerov spoločnosti Deutsche Telekom, ako aj ponuka investície a technologickej podpory, ktorú ponúkame startupom. Ďalším dôležitým faktorom je, že podporujeme samotné prototypovanie produktov na infraštruktúre spoločnosti Deutche Telekom IT Solution s včasným zapojením zákazníkov so skutočnými údajmi, čo v konečnom dôsledku vytvára veľkú hodnotu pre Vaše projekty.

Čo znamená mať dobrý nápad?

S dobrým nápadom ste na tej najlepšej ceste, ako začať uskutočňovať svoje biznisové plány. Dôležitým krokom v samotnej realizácii nápadu je analýza stavu a zistenie, či tento nápad už niekto iný nemá v rukáve. Je vysoko pravdepodobné, že myšlienka už existuje, no neznamená to, že sa jej musíte ihneď vzdať. Práve naopak! S Vašim nápadom je totiž nesmierne dôležité pracovať, profilovať ho, hľadať a skúmať oblasti, ktorými konkurencia nedisponuje. Budte presvedčení, že svoju kreatívnu myšlienku dokážete pretaviť do skutočnej reality. V prípade, žeby aj konkurencia tento nápad už zrealizovala, Vy ho musíte prepracovať tak, aby sa od konkurencie odlíšil a stal sa tak reálne úspešnejším. Tak čo, idete do toho?

Čo robiť s dobrým nápadom?

Možno sa pýtate, ako svoj nápad dostanem von? Potrebujete si najprv overiť svoje hypotézy a ciele štúdiou alebo v praxi. Tým najvhodnejším prostredím sú často vysoké školy alebo univerzity, kde prostredníctvom diplomovej, bakalárskej alebo postgraduálnej práce môžete na svojom nápade pracovať. Kľúčovým faktorom je kvalitný biznis model a uvedomenie si, kto je Vašim cieľovým zákazníkom. Je dôležité sa neustále pýtať, kto za to, na čom pracujem, zaplatí.

Čo ak UŽ mám fungujúcu spoločnosť?

Ak už máte založenú spoločnosť pre našu spoluprácu to nepredstavuje žiadnu prekážku, práve naopak. Znamená to, že ste dôležitú a častokrát náročnú cestu budovania základov prešli sami alebo s Vašim tímom. My sa totiž mimo iného zaoberáme aj tzv. scoutingom kvalitných firiem a ich oslovením, ak nás ich práca zaujala. U nás má dvere otvorené už aj existujúca legálna entita, ktorá potrebuje svoj biznis rozšíriť a expandovať.