Slovak Space Incubator  

Slovenská vesmírna kancelária rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. Jednou z nosných aktivít v spolupráci s Innovlabom je Vesmírny Inkubátor priamo napojený na firmy z vesmírneho sektora naprieč Slovenskom ako aj na skúsený advisory board zložený zo zástupcov  popredných európskych  hráčov: ESA, EUSPA, Thales Alenia Space.

Úlohou projektu je prepájať startupy a perspektívne mladé talenty s výskumnými inštitúciami, firmami, akcelerátormi a VC fondami, ako aj inými partnerskými entitami na našom území. Tento proces spúšťame paralelne v  troch lokalitách, ktoré sme nazvali regionálnymi HUBmi (Bratislava, Žilina a Košice vrátane Innovlab - startup centrum spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions), kde perspektívne tímy získajú možnosť „inkubovať sa“ (využívať priestory a expertný mentoring) pod taktovkou našich partnerských firiem. 

Popri firemnom coachingu záujemcovia získajú komplexný online mentoringový program od Slovenskej vesmírnej kancelárie, úspešných aktérov slovenského startupového ekosystému a renomovaných zahraničných expertov. Tento program zahŕňa témy, ako podpora a poradenstvo v oblasti sektora, prípravy biznis plánu, financovania projektov prostredníctvom privátnych a verejných zdrojov, alebo právnych otázok. 

Dĺžka inkubačného programu je 6 mesiacov. V prvej polovici s intenzitou účasti 1x týždenne na workshopoch s biznis, právnym či investičným zameraním. V druhej polovici vo forme  ad hoc konzultácií so zameraním na prototypovanie startupu a implementáciu získaných vedomostí.

Prvé kolo vesmírneho inkubátora je v plnom prúde a 5 tímov momentálne pracuje na svojich projektoch. Na prelome septembra/októbra plánujeme spustiť aj druhé kolo projektu, do ktorého sa môžete predbežne hlásiť už teraz. O spustení oficiálnej registrácie a následne prijatí/neprijatí do Inkubačného programu vás budeme informovať mailom

Koho hľadáme?

Teamy študentov, mladých expertov a startupy s geografickou príslušnosťou a technologickými synergiami s regionálnymi HUBmi:

Košický HUB:

  1. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

TELCO témy 5G, IoT, VR / AR, Ux , IOT-smartcities

  1. SAV - Ústav experimentálnej fyziky

Space Safety - Space Weather' a technológia 'Data Science - Artificial Intelligence'

Projekt inkubátora je národný, a okrem Košického HUBu privítame aj teamy sídliace v Bratislave a Žiline. (témy pre tieto HUBy zverejníme pri oficiálnom spustení registrácie)

Ak ste sa v tejto výzve našli, pošlite nám prosím e-mailom na adresu denis.sedlak@sario.sk CV členov tímu, GDPR doložku, ktorú nájdete na tomto linku podpísanú každým členom tímu a deck (prezentáciu)  v anglickom jazyku s nasledujúcou štruktúrou:

  • Name of your project 
  • The problem and market – Please describe briefly the problem you are aiming to solve and the your target market 
  • Your Technology – Please describe briefly the principles of your technology / solution and what makes it unique or effective 
  • Size and scale of you team – Focus less on history and more on the size of your team, scope, competitive advantage 
  • Your Experience – Please describe briefly your experience with deploying the solution and/or proof of functionality of the technology 
  • What are you looking for – If you already know, please describe briefly what do you expect from this opportunity. What is your vision? 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek v priebehu roka prostredníctvom mailu: denis.sedlak@sario.sk