Z bidovského letiska raketa vyniesla do neba satelity


Po drobných technických problémoch raketa napokon za všeobecného nadšenia prítomných vyletela do výšky približne 1200 metrov a následne uvoľnila satelity vo veľkosti bežných plechoviek z nosiča, ktoré sa s pomocou padáka a GPS vrátili na zem a pristáli na poli. Študenti s obavami čakali na výsledky meraní, keďže úlohou každého satelitu bolo zbierať dáta o teplote a tlaku vzduchu, a to minimálne raz za sekundu.

Plechovky tak museli obsahovať napájanie, senzory aj komunikačný systém. Okrem primárnej misie si každý študentský tím musel zvoliť aj niečo “navyše”, čiže buď sa pokúsiť o analýzu zemskej atmosféry alebo o vytvorenie systému autonómneho pristávania, prípadne si stanoviť iný odvážny cieľ.

Strach z rozbitia satelitov

Aktuálneho testovacieho kola sa zúčastnili 4 tímy – tri z prešovských škôl a jeden z Rožňavy. Stredná priemyselná škola elektrotechnická z Prešova tu mala zastúpenie až dvoch kolektívov. Vraj si však počas príprav pomáhali a nevnímali sa ako konkurencia.

„Najväčšie obavy sme mali z padania satelitu padákom – aby sa nám pri páde celý nerozbil. Našťastie všetko dopadlo dobre, dokonca nad naše očakávania, takže všetko fungovalo a funguje. Zatiaľ sme merali len teplotu, tlak a intenzitu UV žiarenia v atmosfére. Do finále plánujeme pridať GPS, aby ak sa náhodou satelit pri páde zatúla, nebol problém nájsť ho. Tiež kameru, ktorá by počas letu robila fotky a videá, prezradili nám tretiaci Damián Sabadšág a Michal Dudka.

Zo začiatku toho bolo na nás veľa. netušili sme že by niečo, čo vytvoríme, mohlo naozaj vyletieť tak vysoko. Ale postupom času sme sa zorientovali, zistili sme, že na internete sa naozaj dá nájsť takmer všetko, čo nám pomohlo. Plus nám pomáhali učitelia.

 

 

Súťažiaci si posilnia odborné i mäkké zručnosti

Tím „Resistors rebels“ zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove si vytvoril prototyp puzdra na 3D tlačiarni. Chlapci pod vedením tímlídra Mariána Haboráka pripravili elektroniku s dvoma komunikačnými jednotkami s ESP32 a algoritmus pre spracovanie prijatých dát.

Prínos súťaže pre študentov spočíva v tom, že si posilnia svoje odborné zručnosti a mäkké zručnosti, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi potrebné. Naučia sa pracovať v tíme, byť zodpovední za časť projektu a prinášať inovácie, ktoré v slovenskom školstve stagnujú. Overia si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektroniky a programovania,” objasnil Pavol Pavlanin, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej.

Rožňavský tím si zvolil podobnú sekundárnu misiu, a to zistiť intenzitu UV žiarenia a množstvo skleníkových plynov. Konštruktéri chceli zároveň odmerať množstvo plynov, ktoré poškodzuje ozónovú vrstvu a vlhkosť vzduchu v závislosti od nadmorskej výšky.

Samotní organizátori súťaž označujú za “cool” projekt

Organizátormi súťaže CanSat sú Slovak Space Office v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Pokračovanie článku.