Predstavujeme štvrtú spíkerku do panelovej diskusie úspešnych žien z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.


Lucka sa v oblasti Oracle databáz hýbe už viac ako 15 rokov. Keďže sa nerada nudí, neustále hľadá možnosti, čo vylepšiť, ako uľahčiť prácu a zautomatizovať aktivity potrebné pre dennú prácu, postupne sa vypracovala na Lead Architektku.
V tejto pozícií navrhuje nové riešenia pre našich zákazníkov, ktoré sp
ĺňaju najprísnejšie požiadavky pre High Availability (vysokú dostupnosť) a pomáha riešiť problém, ako byť pripravený pre Disaster Recovery (obnova po katastrofe). Pracuje na rôznych projektoch, najčastejšie týkajúcich sa migračných stratégií a návrhmi nových prostredí špeciálne pre Oracle prostredie. Návrhy riešení aj ako developer prenáša do reality v oblasti automatizácie.
Okrem toho je medzinárodou spíkerkou na technických konferenciách a autorkou technickej publikácie vydanej celosvetovo.

Prihlasovanie na Inova
čný deň je stále otvorené:

https://uvptechnicom.sk/event/it-inovacny-den-pre-zeny/

Tento event vzniká v
ďaka spolupráci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Ženský algoritmus UVP Technicom