Inovačný deň pre ženy pozná svoje víťazky


35 žien vytvorilo napokon až 11 tímov. Event sa začal uvítacím ceremoniálom, za ktorým nasledovala odborná prednáška „ Ako si pripraviť Business Model Canvas”, ktorý je kľúčovým pri tvorbe biznis plánu. Kolegovia Alica Narožná Gold ( Product owner ) a Milan Varga (Manažér Innovlabu), ktorí prednášali, boli napokon aj samotnými koučmi spolu s Andreou Lovackou, Business Development manažérkou.

Dámy súťažili o finančné výhry v hodnote 900, 600 a 300 eur na dokončenie svojho nápadu.

 

Panelová diskusia úspešných žien z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia spestrila celé podujatie

„Chceli sme ukázať dievčatám tzv „Woman Power“, a teda predstaviť im cestu úspechu prostredníctvom našich kolegýň, ich kariéru, strasti, ktorými museli prejsť, aby sa dostali tam, kde momentálne sú. Veľmi pekne ďakujeme za tento inšpiratívny talk Daniele Bačovej, Denise Jesenskej, Lýdii Delyovej a Lucii Huštatyovej za to, že nielenže odkryli aj časť svojho súkromia, ale aj za to, že napriek všetkým problémom s ktorými sa stretli sa z nich stali silné a odhodlané dámy pracujúce na vysokých pozíciách v IT. A to potvrdzuje aj samotný fakt, že IT už dávno nie len mužská záležitosť, pretože len v našej spoločnosti pracuje momentálne už 34 percent žien a to číslo nám narastá“, hovorí Lenka Adamová, Business Development Manager DT ITSO SK.

Odborná porota pozostávala zo zástupcov z biznisovej a akademickej pôdy. Tvorili ju Ing. Lenka Hlinková, riaditeľka a zakladateľka Ženského Algoritmu, pani Ing. Daniela Čekanová, PhD., z leteckej fakulty Technickej Univerzity Košice, pani docentka Miriam Šebová z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity, pán doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity Košice a Ing. Milan Varga, manažér Innovlab startup centra.

Inovačný deň priniesol zaujímavé projekty

Na prvom mieste sa napokon umiestnil projekt SafeBite. Ide o aplikáciu, ktorej cieľom je pomôcť ľudom s potravinovými intoleranciami a alergiami, orientovať sa vo svete potravín a hľadať si vhodné alternatívy, rozumieť zloženiu a vedieť zdravo nakupovať. Aplikácia by zároveň ponúkla aj zoznam e-shopov a obchodov, kde tieto potraviny môžu nakupovať.

Na 2. mieste skončil projekt Virtuálny asistent pre seniorov Katka, ktorý predstavuje kontrolu a dozor nad senior prostredníctvom programu v TV – možná spolupráca s Antikom, implementácia. Kontrola liekov, pitného režimu, jedla aj pohybu.

Tretie miesto pripadlo projektu SecurityPoint App – Nájdeme ti bezpečnú cestu domov, Plug-in riešenie do akejkoľvek navigácie kam užívateľ vloží komentár. Negatívny alebo pozitívny a ohodnotí bezpečnosť, ktorú cíti v danom mieste mesta v danom čase.