Inovačný deň v Tabačke priniesol nové a inšpiratívne nápady


Zástupcovia Inovačného centra Košického kraja, Innovačného centra Innovlabu DT IT Solutions Slovakia a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravili spoločne Inovačný deň na tému Ako dostať na naše stoly zdravé a kvalitné potraviny.

Vďaka uvoľneným protipandemickým opatreniam sme sa mohli  fyzicky stretnúť a to v Tabačke Kulturfabrik dňa 28.4.2022.

Formovanie tímov a odborné prednášky

Študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  ukázali svoju odhodlanosť, inovatívnosť a ochotu posunúť svoj nápad na vyššiu úroveň. Sformovali 7 samostatných tímov a celý deň pracovali na kreovaní finálneho riešenia. Inovačný deň kvality potravín bol nielen súťažou inovácií a nápadov, ale zároveň ponúkol svojim účastníkom aj odbornú a edukatívnu časť. Profesionáli z Inovačného centra Košického kraja, Innovlabu DT IT Solutions Slovakia a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie poskytli hodnotné prezentácie na témy:

Digitalizácia;

IT technológie a umelá inteligencia pri produkcii a predaji potravín;

Prídavné látky v potravinách;

Malý Farmár, návrat k regionálnym potravinám;

Doplnky výživy, Funkčné potraviny.

 

Vyhrať však mohli len 3 tímy:

Na prvom mieste s výhrou 1500 eur sa umiestnil Andrej Makiš s návrhom riešenia, ktoré pomenoval, ako Mladý Farmár. Riešením je webstránka, ktorá bude združovať lokálnych farmárov z Košíc a okolia, ktorí budú môcť predávať svoje domáce pestované produkty konečnému spotrebiteľovi.

Na druhom mieste  s výhrou 750 eur sa umiestnila Anna Reitznerová s aplikáciou, ktorú nazvala Zdravé ovocie a zelenina. Ide o riešenie, ktoré pomocou používania appky upozorní bežného človeka, koľko zeleniny a ovocia denne skonzumoval, upozorní ho alertom hlavne na to, ak sme jedli príliš málo zeleniny, či ovocia. S nespotrebovaným ovocím či zeleninou zároveň v spoplatnenej verzii appky poradí, akým spôsobom ich uskladniť, zamraziť, uvariť, či vysušiť.

 

Na treťom mieste s výhrou 500 eur sa umiestnil tím s riešením Nový nádych školských jedálni v zastúpení (Adam Fazekaš, Marcela Betuštáková, Štefánia Kováčová, Andrea Thúrová)

Cieľom je zmeniť zmýšľanie školských jedální, pridať čistú vodu, ako aj zameniť tradičné prílohy tými zdravými ako je pšeno, bulgur, kuskus, quinoa, či cereálne cestoviny. Taktiež do návrhu riešenia aplikovali aj mobilnú aplikáciu, ktorá aj štýlovými fotkami jedál predá samotné jedlo, či dá vopred vedieť jedálny lístok. Pomocou gastro karty si tak vie rezervovať študent jedlo vopred, appka zároveň poskytne rodičom možnosť pozrieť, čo dieťa skonzumovalo v daný deň na obed. Cieľom je obmedziť fastfoody, sladkosti a zabezpečiť deťom a mládeži kvalitnú a zdravú stravu.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným

Ďakujeme ICKK, pánovi riaditeľovi Petrovi Breylovi, Renáte Gime, tímu Innovlab Kosice z DT IT Solutions Slovakia Milanovi Vargovi, Lenke Adamovej, Alici Nárožnej Gold, Jozefovi Harbulyakovi, rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. a jej kolegom prof. MVDr.. Jozefovi Nagyovi, prof. MVDr. Slavomírovi Marcinčákovi a pánovi MVDr. Jozefovi Klímovi zo spoločnosti Labaš Slovensko.

Fantastický deň plný inšpirácií a skvelých ľudí zdôraznil talenty a nebojácnosť mladej generácie, ktorú tu na Slovensku máme.

“Innovačný deň v oblasti hygieny a kvality potravín priniesol zaujímavé nápady a poukázal na veľký potenciál pre inovácie v tejto oblasti.  Víťazné nápady sú určite perspektívne a zmysluplné a ja srdečne blahoželám víťazom. Zároveň by som sa chcel poďakovať partnerom  UVLF a ICKK, že napomohli vzniku Inovačného dňa. S určitosťou viem povedať, že budeme pokračovať aj ďalší rok, zároveň by sme chceli napomáhať prepájaniu inovátorov a startupistov s biznis partnermi za účelom vzájomnej kooperácie,“ hovorí Milan Varga, Manažér Innovlab Startup Centra.

„Spojenie silných partnerov s cieľom podpory inovačného prostredia je vítanou príležitosťou, ako obohatiť klasickú formu vzdelávania pre našich študentov,” hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová. Univerzita ako jediná na Slovensku pripravuje odborníkov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín, či trh a kvalita potravín. Bezpečnosť a kvalita potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých. Je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečiť podporu inovácií v celom tomto sektore. K tomu môže svojim dielom prispieť aj inovačný deň a motivovať predovšetkým mladých ľudí ku kreatívnemu mysleniu v súvislosti s touto problematikou.”

Nové partnerstvá a spolupráca prinesie kvalitnejší región

Cieľom prepojenia všetkých segmentov je práve budovanie ekosystému v regióne Košíc, podpora vytvárania platformy pre korporátnu a akademickú spoluprácu s cieľom stimulovať inovácie a podnikanie, využívať nové zdroje financovania a programy pre regionálny ekonomický prospech.

Užitočné linky:

www.ickk.sk

www.innovlab.sk

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/

https://web.vucke.sk/sk/

https://www.uvlf.sk/

Author: Lenka Adamová

Media kontakt: lenka.adamova@t-systems.com