Košická Healthcare Conference potvrdila dôležitosť IT v zdravotníctve


Biomedicínsky výskum na UPJŠ – predpoklad vzniku startupu

Jednou z oblasti biomedicínskeho výskumu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, Lekárskej fakulte, ktorú prezentovala na Healthcare Conference Miroslava Rabajdová, je sledovanie zmien pri vybraných ochoreniach tak metódami klasickej klinickej biochémie, ako aj na molekulovej úrovni. V rámci vyhodnocovania realizovaných laboratórnych analýz si uvedomili nevyhnutnosť profesionálneho bioinformatického prístupu pri spracovaní rôznych biomedicínskych dát. Umelá inteligencia a nástroje strojového učenia pomáhajú pri vyhodnocovaní nameraných dát, s cieľom ich využitia v diagnostike patologických procesov.

„V súčasnosti už existujú integrované diagnostické systémy na báze umelej inteligencie (AI) využiteľné v personalizovanej medicíne. Myslím, že postupné zavádzanie a rozšírenie aplikácií bioinformatického prístupu v diagnostike a liečbe pacientov je už dnes aktuálne. Napriek nespornej pomoci a pokroku vo využívaní AI, komunikácia medzi lekárom a pacientom, ako aj kritické zhodnotenie analýz lekárom ostáva nateraz nezastupiteľné,“ skonštatovala docentka Rabajdová

Študentská práca – projekt bionickej protézy

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský.

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský.

Prepojenie informačných technológií a umelej inteligencie má pre spoločnosť veľký význam. „Inovácie v zdravotníctve sú hybnou silou a zameriavajú sa aj na problém starnutia populácie, vývoj demografickej krivky a tiež na nedostatok zdravotníckeho personálu. Našim cieľom je zamerať sa na inovácie, ktoré by mohli efektívne pomáhať v oblasti transformácie a digitalizácie zdravotníctva, ako aj využitia umelej inteligencie v prospech precíznej diagnostiky pacientov nielen na Slovensku,“ zhrnul Ján Majoroš zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia, ktorá patrí medzi globálnych lídrov vo vývoji inovatívneho softvéru a riešení pre zdravotníctvo.

3D tlač v medicíne

Po bohatom programe si účastníci konferencie pozreli laboratóriá Technickej univerzity v Košiciach. Tie sú vybavené špičkovými zariadeniami, ktoré pomáhajú odborníkom a študentom v ich výskumnej práci, napríklad 3D tlačiarňami, ktoré sa používajú v biomedicíne, v priemysle, pri modelovaní prototypov a ich simulácii.

Na tému využívania prístrojov v praxi viedol prednášku profesor Radovan Hudák z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa vo výskume zaoberá aditívnou výrobou implantátov na mieru. Umelá hrudná kosť, časť lebečnej kosti či sánka sú chirurgicky implantované pacientom. Výskum a vývoj v oblasti personalizovaných implantátov pomocou 3D tlače zlepšil kvalitu života a zachránil život tisíckam pacientov na Slovensku a vo svete. Ide o unikátne inžinierske diela vytvorené pomocou digitálnych technológií aplikované v klinickej praxi.

Healthcare Conference vznikla pod taktovkou spoločností a organizácií, ktoré sa téme zdravia a digitalizácie venujú dlhodobo: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Innovlab – startup centre of DT ITSO SK Univerzitný vedecký park Technicom, Deloitte, Siemens Healthineers Slovakia,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a startupy z oblasti zdravia pôsobiace v Inkubátore UVP Technicom.