Ako vyzerajú nápady študentov, ktoré majú reálny biznis potenciál?


Univerzitný vedecký park Technicom v spolupráci s Innovlab Startup centrom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia aj tento rok zorganizovali súťaž TOP študentská práca, v ktorej oceňujú tie najlepšie študentské nápady v troch kategóriách: Smart City, Health a Industry.

„Tento ročník bol zaujímavý. Zvýšila sa nám účasť aj kvalita prihlásených prác, preto ho hodnotím veľmi pozitívne. Máme naozaj reálne prepojenie s praxou, pretože firmy ukazujú študentom reálne použitie ich projektov a výskumov v praxi.

Vo finále sme hodnotili 11 záverečných prác, no do súťaže sa ich prihlásilo mnohonásobne viac. Osobne som bol prítomný v porote a práca v kategórií priemysel, ktorej výskum podporili aj KOVOHUTY, a.s., má reálne využitie v praxi,“ dodáva na záver Milan Varga, manažér Innovlab startup centra, DT ITSO SK.

 

Ide teda o výskum študentov, ktorý bol zhmotnený do fyzického produktu – čo je podstatou súťaže TOP študentská práca. Premena teoretického výskumu na reálny produkt, ktorý má biznisový potenciál.

Spolupráca univerzity a biznisu prináša benefity všetkým

Spolupráca medzi firmou a TUKE je veľmi dôležitá, nakoľko univerzita produkuje študentov, ktorí sa vedia okamžite uplatniť na trhu práce.

„Z tohto modelu profituje ako univerzita, tak aj firma, pretože študent už pozná jej ich požiadavky. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa cíti byť zodpovedná za mladé talenty a ich podporovanie, vysvetľuje Gabriel Fedák, zástupca spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Inovatívne myslenie študentov prinieslo zaujímavé výsledné výskumy. Pozrite sa s nami na TOP tri výherné práce.

 

Kategória Smart City:
Víťaz: Adriana Novotná
Téma: Hotel – analýza využitia slnečnej energie a tepelných čerpadiel pre energetickú bilanciu bazénov

Víťazná TOP práca v kategórii Smart City sa venovala téme obnoviteľných zdrojov energie v hotelových zariadeniach. Adriana sa vo svojej práci zamerala predovšetkým na slnečnú energiu a tepelné čerpadlá a ich využitie na prevádzku bazénov v hotelových zariadeniach.

„Vo svojej práci analyzujem spätné získavanie tepla z vody, ktorá bola vypustená z bazénov na ohrev vody a bude do bazéna opätovne napustená. Téma obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti veľmi populárna, preto vidím prínos práce, výsledkov výskumu a využitie nápadu pre všetky hotelové zariadenia na Slovensku, vysvetľuje Adriana.

Kategória Health:
Víťaz: Gabriel Stolárik
Téma: Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty

Gabrielova záverečná práca sa zaoberala témou, ktorá má svoje uplatnenie v oblasti zdravotníctva – Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty. Aj keď názov Gabrielovej práce znie zložito, nenechajte sa ním odradiť.

„Moja práca sa zaoberala úpravami povrchov biomateriálov, pomocou novej hybridnej technológie pulzujúceho vodného prúdu, kde som sa snažil využiť túto novú technológiu pre nové aplikovanie a nájsť jej využitie v reálnej praxi. Vytvorili sme vzorky, pri ktorých sme zistili, že je možné túto technológiu v biomedicíne využiť. Dosiahli sme optimálne parametre povrchovej drsnosti, no je potrebné skúmať danú problematiku pre zistenie potrebnej energie pre odtrhnutie kostného cementu od povrchu vzorky tak, aby nedochádzalo k zlyhaniu implantátu u pacienta, hovorí víťaz v kategórii Health.

Výsledky Gabrielovej práce ukazujú potenciál konkurencieschopnosti tejto technológie. Práca taktiež poukazuje na to, že je možné vytvoriť povrch, ktorý je dobre “zmáčavý”, čo je dôležité pre vytvorenie pevnej fixácie medzi implantátom a povrchom kosti.

„Všetky naše experimenty boli zhotovené po konzultácii s odborníkmi ako z TUKE, tak aj z medicínskeho odboru. Naše ďalšie experimenty sa budú zaoberať hlbším skúmaním, či sa kostný cement bude vedieť dobre usadiť a zafixovať na povrchu vzorky, dodáva Gabriel.

Kategória Industry:
Víťaz: Michaela Ružíčková
Téma: Čistenie roztoku od prímesí olova po lúhovaní úletov vznikajúcich zo sekundárnej výroby medi

Do kategórie Priemysel sa prihlásilo so svojimi prácami najviac študentov. So svojím nápadom však zvíťazila Michaela, ktorá sa zaoberala čistením roztokov od prímesí olova po lúhovaní úletov, ktoré vznikajú zo sekundárnej výroby medi, ktorý má aj environmentálny charakter.

Prínosom mojej práce je získanie predajného produktu z nebezpečného odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, čím by tvoril ekologickú záťaž. Výsledkom práce bolo získanie síranu olovnatého, z úletu pri sekundárnej výrobe medi. Okrem toho sme z úletu získali roztok, ktorý môže byť ďalej spracovaný a získa sa z neho zinok,“ vysvetľuje.

Pri výskume Michaela aktívne spolupracovala so slovenskou spoločnosťou KOVOHUTY, a.s., od ktorej mala dostupné vzorky.

„Myslím, že moja práca má potencial na to, aby bola využitá v oblasti priemyslu, nakoľko pojednáva o využití nebezpečného odpadu na získanie predajných produktov,“ dopĺňa na záver Michaela.

Porota hodnotila aj biznisový potenciál prác

Súťaž TOP študentská práca študentov motivuje, aby dokázali prepojiť teóriu a prax, aby vytvorili produkt, ktorý prináša spoločnosti pridanú hodnotu a zároveň našli podporu v priemysle či biznise.

„Táto súťaž je výsledkom dlhoročnej spolupráce našej univerzity s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Je to aj motivácia pre našich študentov a ich školiteľov, keďže záverečné témy majú reálny vplyv na spoločnosť, o to viac, keď majú biznisový potenciál. Spolupráca študentov s priemyselnými partnermi je veľmi dôležitá a my ju veľmi radi podporujeme. Aj táto súťaž TOP študentská práca má reálny dopad na to, aby sme zabránili odlivu mozgov z našej krajiny, hovorí Dr.h.c. prof.Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre Inovácie a transfer technológií TUKE.

Výskum spojil nielen študenta, teda výskumníka, ale aj školiteľa a priemysel, ktorý prispel k tomu, aby svoj výskum dotiahli do konca. V prípade Michaely Ružíčkovej išlo o priemysel KOVOHUTY, a.s., ktorý jej poskytol výskumné vzorky. Opontentúra jej práce taktiež pozostávala z radov odborníkov, ktorí sa touto témou aktívne zaoberajú.

„V Kovohutách máme dlhoročnú a dlhotrvajúcu spoluprácu s fakultou Materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity Košice. Hlavnou motiváciou je udržať túto spoluprácu živú, aby prinášala stále nové poznatky. Aj preto sme sa rozhodli podporiť Michaelu pri jej výskume. Boli jej z Kovohút poskytnuté vzorky, pomocou ktorých mohla vytvoriť praktickú časť svojej práce. Čo sa týka použitia jej výskumu v praxi, momentálne KOVOHUTY, a.s. nemajú vytvorené kapacity na aplikáciu tohto výskumu, avšak nevylučujeme, že v budúcnosti bude tento výskum aplikovateľný,“ dodáva na záver Kristína Gregová, zástupkyňa spoločnosti KOVOHUTY, a.s.