Školákov v Poproči vítajú pri vstupe do školy termokamery


Štyri termokamery pomôžu dodržiavať bezpečnostné opatrenia a zároveň zefektívniť príchod žiakov, rodičov aj personálu s dodržiavaním GDPR.

Základnú školu s materskou školou v Poproči navštevujú deti z obce Poproč, Rudník, Jasov, Počkaj a Medzev.

Adresnejšie riešenie pre samotných žiakov

Škola doposiaľ využívala na meranie teploty pri vstupe do budovy bezkontaktné teplomery, ktoré mali pri teplotných výkyvoch občas problém s meraním. Ich využívanie v ranných časoch bolo časovo náročnejšie, spomaľoval sa vstup do školy a vytvárali sa rady. Komplexné riešenie tohto problému škole ponúkli Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a InnovLab – StartUp centrum. V rôznych priestoroch Základnej školy s materskou školou v Poproči inštalovali 4 kamery na meranie telesnej teploty.

Otvorenia sa zúčastnila starostka obce Iveta Komorová Hilovská, riaditeľka školy Božena Mihóková, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Andreas Truls a manažér InnovLab – StartUp centra Milan Varga.

Najvyššou prioritou je pre nás ochrana zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy. Inštalácia termokamier má výrazný zdravotný aj vzdelávací prínos. Minimalizuje zhromažďovanie žiakov v skupinách a zároveň zobrazovanie nameranej hodnoty dáva prvotnú informáciu konkrétnemu dieťaťu. Je to adresnejšie pre žiaka, vplýva to na formovanie zodpovednosti za vlastné zdravie. Pridanou hodnotou je využívanie moderných technológií v prospech mladej generácie ako prostriedok, ktorý slúži na zlepšenie a zefektívnenie podmienok školského prostredia. Veď práve školy majú byť tým miestom, kde sa spája vízia s pokrokovou technológiou,“ hodnotí Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč.

Podľa jej slov si žiaci na termokamery zvykli rýchlo, vnímajú ich ako zaujímavé riešenie či často aj ako zrkadlo. Deti sa vďaka obrazovkám s nameranou teplotou prakticky učia o teplote ľudského tela či ako čítať desatinné čiarky. Úplne podvedome sa do termokamier usmievajú, čím sa šíri pozitívnejšia nálada.

Termokamery merajú v súlade s GDPR

Keďže viacerí z nás majú deti, vieme, ako to chodí pri dennom meraní teploty ručnými teplomermi. Sme veľmi radi, že ZŠ Poproč reagovala otvorene na našu ponuku a že sa nám podarilo inštalovať v priestoroch školy 4 termokamery, ktoré fungujú v súlade s GDPR. Systém nezbiera žiadne údaje a merané teplotné dáta neuchováva. Budeme radi, ak sa táto pilotná inštalácia osvedčí a do budúcna sa nebránime spoluprácam aj na iných smart riešeniach s ďalšími školami a inštitúciami,“ zhodnotil Milan Varga, RIS HUB manažér InnovLab StartUp centra.

Štyri termokamery v priestoroch so stabilnou teplotou zefektívnia pre žiakov, rodičov a personál vstup do základnej školy, do materskej školy aj do telocvične. Zamestnanec školy, ktorý predtým vykonával meranie, pri termokamerách plní úlohu dozoru. Namerané teploty sa zobrazujú na obrazovke a sú farebne odlíšené.

Prvá obec so školou, ktorá má termokamery

Videli sme, ako sa svet mení v dôsledku globálnej koronakrízy. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa prispôsobujeme novým spôsobom práce a podporujeme školy, aby lepšie zvládali dané obmedzenia. Pevne veríme, že pandemické riešenia, ako sú tepelné skenery, pomôžu priblížiť sa k novému normálu, a preto radi vrátime vzdelávacej komunite v regióne niečo späť,“ uviedol Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

V príhovore na otvorení dodal, že je dôležité, aby deti mali možnosť chodiť do školy a vzdelávať sa.