Morning Health talk – Budovanie inovatívneho ekosystému


EIT HEALTH DRIVE TRÉNING

Roel vo svojej prezentácii zdôraznil najmä to, aké dôležité je trénovať profesionálov v inkubátore, ponúkať im hodnotný inkubačný program vedený skúsenými mentormi, poskytovať im správnu metodológiu, investíciu. V konečnom dôsledku im tak dopomôcť v rozšírení ich biznisu a spojeniu s cieľovou skupinou obchodných partnerov.

Spoločnosť TU Delft si tak na konci vyberie len kvalifikovaných ľudí. Virtuálna prezentácia bola ukončená vcelku interaktívnou diskusiou.

V mene Innovlab tímu by sme sa chceli Roelovi poďakovať za jeho čas a priestor a zároveň ďakujeme aj všetkým zúčastneným v zaujímavej diskusii.