Hackathon 2020 – 140 účastníkov z FEI TUKE


Hackathon 2020 prebiehal začiatkom decembra v online forme. Študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa mali počas 5 dní každé ráno o 10.00 stand up, o 16:00 zas check up, kde prezentovali, ako sú na tom so svojou prácou. Oproti minulým ročníkom bol Hackathon v online podobe doplnený o interaktívne prednášky na rôzne témy, napríklad agilné metódy či ako zostaviť business prezentáciu.

Hackathon 2020 z pohľadu učiteľa

Ako učiteľ vnímam toto podujatie ako istú konfrontáciu. Z pohľadu študentov ju vnímam ako konfrontáciu ich schopností s tým, čo sa dokázali za uplynulé tri roky štúdia naučiť a teraz zúžitkovať. A zas z pohľadu mňa – učiteľa ako konfrontáciu toho, čo sme študentov naučili a čo by sme v prípade problémov mohli potenciálne do ďalšieho ročníka zlepšiť. Rozhodne je to vždy akcia, počas ktorej študenti porastú výrazne rýchlejšie ako počas bežného semestra. A to nehľadiac na to, či Hackathon trval víkend alebo týždeň,” hodnotí Miroslav Biňas, odborný asistent na KPI FEI TUKE.

Za organizáciou eventu pre študentov stáli okrem KPI FEI TUKE startup centrum Innovlab a spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Viac o víťazných riešeniach : https://bit.ly/2MmcN20