Vianoce v UVP Technicome


Ako dlhoročný partner si vážime našu veľmi prínosnú spoluprácu. Spoločne totiž prispievame k nadštandardnejšiemu prístupu k vzdelávaniu a budovaniu komunít, ako aj ekosystému v Košickom kraji. Už teraz sa tešíme na nové projekty a spoluprácu v roku 2023. UVP Technicom