V Košiciach predstavili digitálne trendy v zdravotníctve, moderné ortézy i robotickú protézu


Perspektívy sebatestovania v teréne popísala Jana Shepa, odborná asistentka v odbore fyzikálna chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracujeme na vývoji senzora a aplikácie k nemu, ktorý by bol schopný analýzy telesných tekutín, čiže krvi, slín, potu. A z nich by vedel zistiť informácie o dôležitých molekulách, ktoré sú pre užívateľov najdôležitejšie. Napríklad v prípade diabetikov glukóza a inzulín… Snažíme sa vytvoriť produkt, ktorý by bol schopný konkurencie na trhu a zlepšil by prevenciu ochorení.”

Celý článok: TU

VIDEO REPORTÁŽ: