Finančné zdroje pre startupy a cash-flow

22.03.2023 14:00 - 22.03.2023 16:00
Odkiaľ nabrať zdroje financovania pre startupy? Aké sú možnosti a príležitosti? Kde ich hľadať?

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr občianske združenie pomenované po knihe, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Štvrtý rok pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer. Momentálne spolupracuje aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako členka externej pracovnej skupiny pre IKT – programovanie a ako externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Registrácia: https://uvptechnicom.sk/.../financne-zdroje-pre-startupy.../