Blahoželáme víťazom Top Študentskej práce s biznis potenciálom

02.11.2022 10:00 - 02.11.2022 UVP Technicom, Boženy Nemcovej 5,04001,Košice
Na podujatí zablahoželáme študentom výherných prác, odovzdávame im ceny a budeme diskutovať aj o ich finálnych prácach a samotnom prínose prác v biznise.