Workshop Prezentačné zručnosti

07.06.2023 14:00 - 07.06.2023 16:00
Na tomto interaktívnom workshope sa dozviete, ako prezentovať, aké najnovšie metódy a trendy sa používajú v prezentáciach, aký štýl jazyka použiť a mnoho ďalšieho.

A. Ú V O D

 • Začnime s myšlienkou na koniec
 • Prečo prezentovať
 • Preskúmanie vlastných prezentačných zručností
 • Moderné trendy v prezentovaní, vizuál, grafika, prezentačné programy
 • Verbálny a neverbálny prejav, jazyk: Hlas, artikulácia, očný kontakt, reč tela, práca v priestore

 

B. ŠTRUKTÚRA PREJAVU/PREZENTÁCIE

 • Príprava
 • Štruktúra: Úvod, jadro, záver
 • Publikum

 

C. ZÍSKANIE POZORNOSTI, PRÁCA S TRÉMOU A STRESOM

 • Ako si získať pozornosť publika
 • Sila príbehu/storytelling
 • Metódy a cvičenia na zvládanie trémy, psychická príprava na prezentáciu, praktický nácvik
 • Akčný plán na základe aktivity Preskúmanie vlastných prezentačných zručností

Registrácia TU