EIT Health

EIT Health poskytuje riešenia, ktoré európskym občanom umožnia žiť dlhšie a zdravšie, a to práve vďaka ich podpore inovácií. Deje sa tak prepojením správnych ľudí a správnych tém naprieč európskymi hranicami, aby sa inovovali na základe výskumu, vzdelávania a podnikania - v prospech občanov.

EIT Health má 3 hlavné ciele:

  1. Posilnenie zdravotnej starostlivosti v Európe. EIT Health ma záujem prispieť k posilneniu zdravotného ekosystému v Európe. Pracuje na prekonaní roztrieštenosti, riešení výziev, zvyšovaní efektivity a prekonávaní prekážok. Spojením výskumu, vzdelávania a podnikania sa usiluje o to, aby zdravotná starostlivosť rástla a rozvíjala sa.
  2. Podpora zdravia občanov. Európski občania a pacienti sú v centre záujmu EIT Health. Inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti sa usilujú o transformácii zdravotných výsledkov. Prostredníctvom produktov EIT Health, šíreniu poznatkov a vzdelávacích aktivít sa snaží podporovať zdravý životný štýl a aktívne starnutie.
  3. Príspevok k udržateľnej zdravotnej ekonomike v Európe. EIT Health chce vytvoriť úrodné prostredie pre rast a inovácie, pretože inovácie a podnikanie v zdravotníctve v konečnom dôsledku prospievajú  ku zdraviu občanom. Novými nápadmi tiež pomáha vytvárať nové pracovné miesta.

Našou úlohou ako EIT Hubu je zabezpečiť viditeľnosť komunity EIT a zvýšiť povedomie o činnostiach a príležitostiach spolupráce pre miestne subjekty zastupujúce oblasti vzdelávania, podnikania a výskumu. Takisto nadväzujeme kontakty s príslušnými národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi a s nimi zdieľame odborné znalosti EIT Innovation Community.

Príležitosti pre vás

V súčasnej dobe EIT Health prijíma tieto žiadosti do:

  • Program Starship, ide o vydelávaciu iniciatívu v spolupráci s poprednými európskymi akademickými a zdravotníckymi priemyselnými partnermi. Prihlásiť sa je možné do 31. januára. Viac informácií nájdete na adrese https://www.starship.eithealth.eu/.
  • Program Wild Card buduje nové podniky, ktoré posúvajú hranice a riešia niektoré európske zdravotné problémy. Program láka najlepšie talenty, mentoruje začínajúcich podnikateľov a investuje až 2 milióny EUR do dvoch najsľubnejších podnikov.
  • Kontaktujte nás
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na FMB_eit-health@t-systems.com

Kde nájdete viac informácií o EIT Health?

https://eit.europa.eu/

EIT v slovenčine https://eit.europa.eu/sk/in-your-language

https://www.eithealth.eu/

https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme-ris