TOGETHER FOR HEALTHIER LIVES IN EUROPE - EIT HEALTH

Events 1/28/2021
Join the EIT HEALTH Acceleration Program: TOGETHER FOR HEALTHIER LIVES IN EUROPE. Choose from 3 options:

1. CAMPUS - edukačný program, poskytuje účastníkom vedomosti a zručnosti, aby v budúcnosti mohli formovať oblasť zdravotníctva v Európe.

2. ACCELERATION PROGRAM - biznis program, v ktorom EIT HEALTH podporí tie najlepšie podnikateľské nápady z oblasti zdravia.

3. INNOVATION PROJECT –program ponúka komplexnú podporu pre projekty v oblasti inovácií a zdravia, ktoré majú veľký potenciál a pozitívny vplyv na zdravotnú starostlivosť.

Viac info o programe https://innostarter.eithealth.eu/