EIT HEALTH - RIS INNOVATION TRAINING

16.09.2021 - 17.09.2021 17:00
EIT Health InnoStars spúšťa inovačné školenie pre podávanie projektov v schéme EIT Health RIS! Príležitosť je otvorená pre projektové partnerstvá, mikropodniky a malé podniky, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, spin-offy a začínajúce podniky, ktoré už majú inováciu/produkt/riešenie, ale sú v ranom štádiu vývoja.

Školenie je najvhodnejšie pre projekt ownerov vo fáze CIMIT IML 3 (Proof of Concept). Programový balík obsahuje 2 -dňové interaktívne školenie pokrývajúce témy ako cesta inovácií - od myšlienky až k trhu, v sektore zdravotníctva. Moduly sú: Innovation canvas, MVP and Pitching tools, IP, Medical device, and other EU Regulations. 

Registration until 14th of September:
https://lnkd.in/eM2-8Mc2